CONCURS FOTOGRÀFIC CB MORELL TEMPORADA 2017-2018

Perquè tots puguem gaudir de les bones fotos que els simpatitzants del Club soleu fer en les trobades aquest any al CB Morell hem organitzat un original Concurs Fotogràfic

Aquestes són les bases i convidem a tots a participar des d’ara mateix !!

Bases:

1. Participants
El concurs està dirigit a totes les persones que d’una manera o altra col·laboren o simpatitzen amb el nostre Club, ja siguin socis, jugadors, familiars, amics i en definitiva a tots aquells que estiguin interessats en el nostre Club de Bàsquet.

2. Tema
“El Bàsquet al CB Morell”. Imatges que facin referència al bàsquet on apareguin motius del Club Bàsquet Morell. Les fotografies poden ser preses abans, durant o després dels partits del CB Morell.

3. Tècnica
Es podrà utilitzar qualsevol tècnica, tecnologia fotogràfica o estil que l’autor desitgi.

4. Obres
Es podran presentar un màxim de 3 fotografies per autor i mes. Hauran de ser de la seva propietat i totalment originals i inèdites. No han d’haver estat presentades o publicades amb anterioritat a cap altre concurs o mitjà.

5. Presentació
Les fotografies s’hauran d’enviar per correu electrònic a: fotoscbmorell@gmail.com
Especificant: Nom, DNI, telèfon de contacte de l’autor, així com la data i informació addicional que considereu oportuna (lloc, equip, motiu,etc).

6.Calendari
El pe ríode de vigència d’aquest concurs és d’octubre del 2017 a maig de 2018 (ambdós inclosos).

7. Selecció de les obres
El concurs consta de dues fases:
A La primera fase, se seleccionaran mensualment tres fotografíes.
A la segona, es farà una elecció final de totes les fotografies que hagin estat triades prèviament durant els vuit mesos de vigència del concurs.
A final de temporada, el dia de la diada del club, d’entre totes les fotografies finalistes en resultarà una de guanyadora.
Totes les fotografies triades mensualment, seran publicades a la nostra web basquetmorell.cat

8. Jurat
El jurat estarà format per un membre de la junta directiva del Club Bàsquet Morell, un professional de la fotografia y un membre de l’Ajuntament del Morell.

9. Drets de publicació
El CB Morell es reserva el dret de fer ús de les fotografies presentades a concurs, publicant-les a les xarxes socials del Club així com a altres plataformes divulgatives. Totes les fotografies presentades hauran d’estar lliures de drets a tercers.

10. Premis
Es premiarà la fotografia guanyadora amb un xec regal per un valor de 75€ en material esportiu.