Convocatòria Assemblea General Ordinària 2017

Convoquem els socis del Club a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que tindrà lloc el dijous 19 d’octubre de 2017 al Teatre Auditori del Morell, situat al Carrer la Coma nº 2 del Morell.
L’assemblea s’ha fixat a 2/4 de 7 de la tarda en primera convocatòria i a les 7 en segona.

ORDRE DEL DIA

L’ordre del dia serà el següent:

  1. Informe de la Presidenta.
  2. Presentació dels nous membres de la junta.
  3. Lectura i aprovació si s’escau de l’acta anterior.
  4. Aprovació dels comptes anuals temporada anterior.
  5. Resum esportiu temporada anterior.
  6. Precs i preguntes.

Recordem que l’assemblea està dirigida única i exclusivament als socis del Club, per tant, a l’inici es farà la comprovació corresponent, per tal de verificar les dades dels assistents.

El Morell, 2 d’octubre de 2017.

Rosa Maria Sanchez
Presidenta