Junta directiva

Rosa Maria Sánchez #Presidenta

 ROSA MARIA SÁNCHEZ

# Presidenta

Fernando Rodriguez #Tresorer

 FERNANDO RODRÍGUEZ

# Tresorer

Conxi Navarro #Secretaria

 CONXI NAVARRO

# Secretària

José García #Vocal

 JOSE GARCÍA

# Vocal

M. Carme Agramunt #Vocal

MARIA CARME AGRAMUNT

# Vocal

JOSEP M. QUERALT

# Vocal

PAULO FERNANDES

# Vocal

Direcció esportiva

Jordi Ferre

 JORDI FERRÉ

# Coordinador general

Fisioterapeuta i preparadors físics

 PAULA GRÀCIA 

# Fisioterapeuta

 ADRIÀ CALVÓ

# Preparador físic