FEDERACIÓ CATALANA DE BÀSQUET – PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENTS 2023-2024

 

Per accedir als serveis de qualsevol Centre Mèdic Concertat d’urgències és imprescindible l’AUTORITZACIÓ PRÈVIA DE LA COMPANYIA, per tant s’ha de comunicar prèviament l’accident al:

900 404 444

 

Posteriorment, s’ha d’informar al club el més aviat possible i com a màxim dins els següents 7 dies cal enviar el comunicat d’accident, segellat per part del club.

 

En cas de ser necessari el servei d’Ambulància caldrà sol·licitar-lo a la Companyia 900 404 444.

 

• Mentre el federat estigui de BAIXA MÈDICA no pot realitzar cap activitat esportiva. El fet de realitzar activitat esportiva estant de Baixa Mèdica pot ser motiu de tancament de l’expedient per part de la companyia i per tant de NO COBERTURA DEL SINISTRE I POSSIBLES ACCIDENTS POSTERIORS dins del període de Baixa Mèdica.

 

• Només en cas d’urgència clínica vital la persona federada podrà acudir directament al centre sanitari més pròxim. Un cop superada l’assistència d’urgències, el federat haurà de ser traslladat a un centre mèdic concertat.

 

• En cas de permanència en un CENTRE MÈDIC NO CONCERTAT la companyia no es farà càrrec dels costos de l’atenció prestada.

 

• La Companyia no es farà càrrec dels costos derivats d’assistències en centres no concertats o de la Seguretat Social excepte en els casos d’urgència vital. En el cas que aquests costos es facturessin a la companyia, aquesta els podria repercutir al federat.

 

• El material ortopèdic curatiu (No preventiu) prescrit pel servei mèdic concertat serà reemborsat per la Companyia al 100% sempre que PRÈVIAMENT s’hagi sol·licitat en conformitat amb la Companyia. El material només es podrà adquirir mitjançant proveïdors concertats amb la Companyia que aquesta comunicarà juntament amb l’autorització.

PROTOCOLS D’ACTUACIÓ :

 

MENORS DE 16 ANYS (Cadets, Infantils, Preinfantils, Minis, Preminis)

 

PÒLISSA 048961051 (ALLIANZ – UNIFEDESPORT)

Protocol d’actuació

Cobertures

 

MAJORS DE 16 ANYS ( Sènior, Sots-25, Sots-21)

 

PÒLISSA 048957716 (ALLIANZ – AON)

Protocol d’actuació

Cobertures