Protocol d’actuació si es produeix un accident esportiu

Actualitzat temporada 2022-2023

Que és un accident esportiu?

La lesió corporal que deriva d’una causa violenta sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l’assegurat, que produeixi invalidesa temporal o permanent o mort o requereixi de prestació sanitària per a la seva recuperació.
No queden cobertes les lesions no accidentals, tals com:
• Totes les malalties cròniques o no, i lesions o defectes constitucionals i físics preexistents a la data d’incorporació a la pòlissa de l’assegurat afectat, encara que existeixi un diagnòstic concret.
• Quan no pugui determinar-se que el patiment o lesions resultin com a causa directa o derivada de la pràctica de l’esport.
• Tendinitis no traumàtiques.
• Contractures, tirons musculars i sobreesforços.
• Lesions degeneratives.
• Gonàlgies o dolors sense origen traumàtic (dolors d’esquena, genolls, etc.)
• En general, totes aquelles lesions que no tinguin un origen traumàtic.
• No es cobreix la lesió esportiva, sinó l’accident esportiu.

Els següents protocols són de compliment obligatori en cas d’accidents esportius al Club Basquet Morell.

Tenen per objecte donar cobertura a les lesions corporals accidentals sofertes per els assegurats amb motiu de la pràctica esportiva, en els termes previstos per el R.D. 849/1993 de 4 de juny.

La campanyia asseguradora no es farà càrrec de l’assistència, si no se segueixen els passos indicats o no es compleixen les condicions de la pòlissa. Per la qual cosa, és imprescindible que jugadors, entrenadors, delegats i pares o tutors tinguin perfecte coneixement dels passos a seguir.

Tria el protocol que correspongui.

CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONÈS

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENTS

FEDERACIÓ CATALANA DE BÀSQUET

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENTS

CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONÈS

FEDERACIÓ CATALANA DE BÀSQUET COL·LECTIU A

(menors de 16 anys)

FEDERACIÓ CATALANA DE BÀSQUET COL·LECTIU B

(majors de 16 anys)