Protocol d’actuació si es produeix un accident esportiu

Que és un accident esportiu?

“Es defineix com accident esportiu qualsevol succés que és provocat per una acció violenta, sobtada i involuntària, produïda en el transcurs de la pràctica esportiva relacionada i vinculada a les activitats organitzades (entrenaments i competició) pel nostre club i que pot donar lloc a una lesió corporal.”

Els següents protocols són de compliment obligatori en cas d’accidents esportius al Club Basquet Morell.

Tenen per objecte donar cobertura a les lesions corporals accidentals sofertes per els assegurats amb motiu de la pràctica esportiva, en els termes previstos per el R.D. 849/1993 de 4 de juny.

La campanyia asseguradora no es farà càrrec de l’assistència, si no se segueixen els passos indicats o no es compleixen les condicions de la pòlissa. Per la qual cosa, és imprescindible que jugadors, entrenadors, delegats i pares o tutors tinguin perfecte coneixement dels passos a seguir.

Tria el protocol que correspongui.

CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONÈS

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENTS

FEDERACIÓ CATALANA DE BÀSQUET

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENTS

CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONÈS

FEDERACIÓ CATALANA DE BÀSQUET COL·LECTIU A

(menors de 16 anys)

FEDERACIÓ CATALANA DE BÀSQUET COL·LECTIU B

(majors de 16 anys)