Protocol d’actuació si es produeix un accident esportiu

Actualitzat temporada 2023-2024

Que és un accident esportiu?

La lesió corporal que deriva d’una causa violenta sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l’assegurat, que produeixi invalidesa temporal o permanent o mort o requereixi de prestació sanitària per a la seva recuperació.

No queden cobertes les lesions no accidentals, tals com:

• Totes les malalties cròniques o no, i lesions o defectes constitucionals i físics preexistents a la data d’incorporació a la pòlissa de l’assegurat afectat, encara que existeixi un diagnòstic concret.

• Quan no pugui determinar-se que el patiment o lesions resultin com a causa directa o derivada de la pràctica de l’esport.

• Tendinitis no traumàtiques.

• Contractures, tirons musculars i sobreesforços.

• Lesions degeneratives.

• Gonàlgies o dolors sense origen traumàtic (dolors d’esquena, genolls, etc.)

• En general, totes aquelles lesions que no tinguin un origen traumàtic.

• No es cobreix la lesió esportiva, sinó l’accident esportiu.

Els següents protocols són de compliment obligatori en cas d’accidents esportius al Club Basquet Morell.

Tenen per objecte donar cobertura a les lesions corporals accidentals sofertes per els assegurats amb motiu de la pràctica esportiva, en els termes previstos per el R.D. 849/1993 de 4 de juny.

La companyia asseguradora no es farà càrrec de l’assistència, si no se segueixen els passos indicats o no es compleixen les condicions de la pòlissa. Per la qual cosa, és imprescindible que jugadors, entrenadors, delegats i pares o tutors tinguin perfecte coneixement dels passos a seguir.

Tria el protocol que correspongui.

CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONÈS

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENTS

FEDERACIÓ CATALANA DE BÀSQUET

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENTS

CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONÈS

Temporada 2023-2024

FEDERACIÓ CATALANA DE BÀSQUET COL·LECTIU A

(menors de 16 anys)

LLISTAT CENTRES CONCERTATS ASISA

Temporada 2023-2024

FEDERACIÓ CATALANA DE BÀSQUET COL·LECTIU B

(majors de 16 anys)