Reglament intern del Club Bàsquet Morell

El Reglament Intern, es redacta per definir els comportaments esportius i de civisme, així com els drets, deures i obligacions de qualsevol persona vinculada al Club Bàsquet Morell, les quals estan obligades a complir i fer complir aquestes normes.
Aquest conjunt de normes està per damunt de regles o documents creats de manera individual per qualsevol membre del club i en cas de discrepància prevaldrà el Reglament Intern.

Fes clic al botó per obrir i descarregar-te el Reglament Intern en format PDF