CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONÈS – PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENTS 2022-2023

 

QUÈ FER EN CAS D’ACCIDENT ESPORTIU

L’incompliment d’aquest protocol suposarà que la companyia asseguradora no es faci càrrec de l’assistència:

 

URGÈNCIA VITAL: Si perilla la vida de l’assegurat a conseqüència de la pràctica esportiva, s’haurà de dirigir a el centre més proper i ASISA posteriorment es farà càrrec de l’assistència rebuda en el centre receptor de l’assegurat.

 

URGÈNCIA: L’assegurat podrà dirigir-se a qualsevol centre mèdic o facultatiu concertat per ASISA, identificant-se com a assegurat /federat.

Es requerirà un taló per rebre la prestació, en cas de no poder lliurar-lo en el moment de l’assistència es demanarà el taló posteriorment.

L’assegurat podrà trucar a el número de telèfon 919 912 440 per informar-se del centres concertats.

 

En cas de requerir trasllat en ambulància s’ha de trucar al: 900 900 118

 

CONSULTA: L’assegurat podrà dirigir-se a qualsevol centre concertat sol·licitant ell mateix la cita amb el centre que realitzarà la prestació.

 

CENTRES CONCERTATS:

 

– Urgències hospitalàries a Tarragona: CLÍNICA MONEGAL: C/López Peláez, N.15, 43002 Tarragona – 977 225 012

 

– Urgències hospitalàries a Reus: CENTRE MQ REUS : C/ Antoni Gaudí, N 26, 43203 Reus – 977 010 800

 

– Urgències hospitalàries al Vendrell: HOSPITAL DEL VENDRELL: Ctra. N-340, SN. 43700 El Vendrell Km 1193 –  977 257 900 i 977 257 914

NOTA: aquests centres atenen exclusivament urgències hospitalàries

TRAMITACIÓ I COMUNICACIÓ DE SINISTRES:

A. Informar al vostre coordinador, de manera immediata, de l’accident esportiu per tal que ompli degudament el document de comunicació d’accidents* des de l’aplicació de gestió del Consell Esportiu del Tarragonès, sol·liciti el taló necessari per a la visita mèdica, a través de l’adreça electrònica: info@cetarragones.cat i us faciliti l’acta del partit (únicament en el cas dels esports d’associació i que l’accident es produeixi durant un partit).

 

B. La tramitació dels comunicats d’accident i els talons d’assistència degudament complimentats, es pot gestionar per dues vies:

Presencialment a les delegacions territorials o oficines comercials d’ASISA.

Per correu electrònic, enviant tota la documentació als següent correu: deportivas.tarragona@asisa.esurgències.monegal@viamedsalud.com

S’hauran d’adjuntar els corresponents informes mèdics, informe de lesions o historial clínic. En el cas de tractament de rehabilitació, a més a més, s’ha d’especificar tractament i núm. de sessions, així com evolució del procés.

C. En el cas que la persona lesionada hagi de rebre assistència posterior  a la visita d’urgència cal: contactar amb un dels centres concertats del llistat ANNEX-1 LLISTAT CENTRES CONCERTATS ASISA 22-23, enviar un correu electrònic sol·licitant l’autorització a deportivas.tarragona@asisa.es adjuntant el document de comunicació d’accidents i la llicència esportiva de la persona lesionada.