FEDERACIÓ CATALANA DE BÀSQUET – PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENTS

Aquest  protocol és d’obligatori cumpliment o la campanyia asseguradora no se’n farà càrrec de l’assistència, per la qual cosa, és imprescindible que jugadors, entrenadors, delegats i pares o tutors tinguin coneixement dels següents passos a seguir:

1- Quan hi hagi un accidentat s’haurà de TRUCAR A:

Allianz 902 102 687

 Cal tenir en compte:

Unicament es podrá assistir directament al centre sanitari més próxim en CAS D’URGENCIA MÈDICA VITAL.

Comuniquem que tenim un accidentat i ens demanaran:

 • Núm. pòlissa:
Cadets, Infantils, Pre-Infantils, Mini.
 COL·LECTIU BNúm. pòlissa: 037520743
Sènior, Sots25, Sots21, Juniors, Entrenadors/es, Delegats/des, Directors/es Tècnics/ques, Directius/ves de totes les categories.
 • Nom de l’assegurat.DNI de l’assegurat  (si es menor d’edat i no en té, no caldrà donar-li).
 • De quina federació truquem: “Federació Catalana de Bàsquetbol
 •  Número de llicència del jugador. DNI
 • Breu descripció de l’accident i lesió.  L‘assegurança només tindrá cobertura en cas d’accident esportiu.
 • A quin centre mèdic volem anar.  Consulta aqui els Centres mèdics concertats.
 • Nom, e-mail i telèfon del tutor.

2- Amb aquestes dades Allianz obre expedient i envia l’autorització a:

 • L’Hospital o centre mèdic que vosaltres hageu escollit.
 • A la persona que ha trucat (si ha estat el tutor o l’accidentat).
Llavors, només heu d’anar a l’hospital escollit i us atendran.
S’haurà d’ informar al coordinador enviant una còpia de l’autorització que ha rebut l’accidentat o tutor a: coordinacio@basquetmorell.cat

3- COMUNICACIÓ POSTERIOR OBLIGATÒRIA

Posteriorment a l’assistència d’urgencia l’accidentat o tutor haurà de:

 • Sol·licitar al Club un “Comunicat d’Accident Esportiu”, segellat pel Club (serà necessari portar la documentació de la primera visita).
 • Aquest “Comunicat d’Accident Esportiu”, l’haurà d’enviar l’accidentat o tutor, juntament amb els informes mèdics i prescripcions mèdiques, si n’hi haguessin a: siniestros.baloncesto@aon.es
La companyia no donarà cap autorització posterior (proves diagnostiques, visites de control, etc.) fins que s’hagi realitzat la COMUNICACIÓ POSTERIOR OBLIGATÒRIA del sinistre.
Per a sol·licitar seguiment posterior de tractament o proves complementaries serà el mateix Centre Mèdic qui ho sol·liciti a la companyia (asistenciacolectivos@allianz-assistance.es) i aquesta enviarà l’autorització corresponent al Centre Mèdic sol·licitant i al federat.