CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONÈS – PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENTS

Per aquesta temporada 2017-2018 la companyia asseguradora es la MUTUA GENERAL DE CATALUNYA
Aquest  protocol és d’obligatori cumpliment o la campanyia asseguradora no se’n farà càrrec de l’assistència, per la qual cosa, és imprescindible que jugadors, entrenadors, delegats i pares o tutors tinguin coneixement dels següents passos a seguir:

 1- En cas d’accident esportiu heu de TRUCAR SEMPRE AL:

619 818 737 – 902 888 989 (24 hores)

Cal tenir en compte:

  • No es pot anar directament a un centre medic SENSE TRUCAR.
  • Unicament es podrá assistir directament al centre sanitari més próxim en CAS D’URGENCIA MEDICA VITAL.
  • Comunicar l’accident immediatament després de la seva ocurrència.
  • Qualsevol prova o tractament sense autorització prèvia de la Mútua anirà totalment a càrrec de l’assegurat.

Ens demanaran:

  • Núm. pòlissa: PÒLISSA P998 – (ADULTS – Esports no contacte)
  • Dades personals del lesionat.
  • Dades del lloc en el que va ocórrer el sinistre.
  • Forma d’ocurrència i danys físics soferts.
  • Data

 Assignen centre i número d’expedient.

 2- Omplir el Comunicat d’accident

Des de l’aplicació de gestió del Consell Esportiu del Tarragonès

Entrar amb el vostre usuari i clau d’accés a la llicència de la persona lesionada, entrar dins la llicència, i clicar Nou informe. Tots els camps amb (*) son camps obligatoris per omplir. Desprès clicar desar i clicant a imprimir el document es pot guardar o imprimir.

Tingueu en compte que ha d’anar signat pel coordinador i el lesionat.

Cal enviar el comunicat per email a accidentesdeportivos@mgc.es